Predajca

Názov:mediatip.sk, s. r. o.
IČO:36013978
DIČ:2020438321
IČ DPH:SK2020438321
Mesto:Dubnica nad Váhom
PSČ:01841
Adresa:Bratislavská 432/7
Telefón:+421424441999
E-mail:dubnica@mediatip.sk
Kontakt:Peter Tomík
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3573/R

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08