Prevádzkareňmediatip.sk, s. r. o.
Bratislavská 432/7
01841 Dubnica nad Váhom


: +421424441999
: dubnica@mediatip.sk

Sídlomediatip.sk, s.r.o.
Bratislavská 432/7
018 41 Dubnica nad Váhom

: 36013978
: 2020438321
: SK2020438321
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3573/R

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08